Get Adobe Flash player

วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๓  จังหวัดนครราชสีมา
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ  เทศบาลนครนครราชสีมา  ได้กำหนดให้มีกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  และหลักธรรมคำสอน

 


วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น  ๑๕   ค่ำ  เดือน  ๓  ในปีนี้ตรงกับวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ  เทศบาลนครนครราชสีมา  ได้กำหนดให้มีกิจกรรม  ฟังธรรมเทศนา  พิธีเวียนเทียน  ณ  วิหารวัดพระนารายณ์  เวลา  ๑๙.๐๐  น.- ๒๐.๓๐  น. และกิจกรรมประกวดวาดภาพ  การประกวดการปฏิบัติศาสนพิธี  การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา   การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  เวลา  ๑๐.๐๐  น.- ๑๕.๓๐  น.