Get Adobe Flash player

เที่ยวไทยให้ถึงธรรมะ

 
 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาต่อยอดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทำบุญและไหว้พระ ในปี พ.ศ.2553 ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้และปฏิบัติธรรมทั้ง 5
ภาค ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป เดือนละภาค จนถึงเดือนกันยายน 2553 ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2553 ร่วมกิจกรรมทำ
บุญที่สวนโมกข์อีสานวัดสุนทรียาราม จ.สกลนคร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 10-13 มิถุนายน 2553 ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์เชียงราย วัดวรกิจตาราม อ.เมือง จ.เชียงราย ครั้งที่ 3
ภาคใต้ วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่สวนโมกข์ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก วันที่ 12-15 สิงหาคม 2553
ร่วมทำบุญวันแม่ที่มฤคทายวัน วัดคลองบางบ่อ จ.ระยอง ครั้งที่ 5 ภาคกลาง วันที่ 24-26 กันยายน 2553 ร่วมกิจกรรมทำบุญเดือนสิบที่วัดป่าสุญญตาราม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  วัตถุประสงค์

๑)ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวทางศาสนาที่ต่อยอดยกระดับยิ่งขึ้น
๒)สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาอันเป็นระบบคุณค่าและสถาบันหลักของสังคมไทย
๓) เอื้อให้ผู้เดินทางท่องเที่ยวได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๔) สร้างกระแสการท่องเที่ยวทางศาสนาแนวใหม่ที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น
ครั้งที่ ๔ ธรรมทัศนาจร เที่ยวให้ถึงธรรมที่ภาคใต้ : สวนโมกขพลาราม ไชยา
อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา : วันเสาร์ที่ ๒๔ – วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สถานที่พักและปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
นำปฏิบัติธรรมโดย พระภาวนาโพธิคุณ (พระอาจารย์โพธิ์ )
เดินทางด้วยรถบัส ๓๕ ที่นั่ง จากกรุงเทพมหานคร แวะ ทัศนศึกษาระหว่างทางทั้งขาไปและกลับ
สถานทัศนศึกษา ประกอบด้วย วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา, สวนโมกข์เก่า พุมเรียง ฯลฯ

ครั้งที่ ๕ ธรรมทัศนาจร เที่ยวให้ถึงธรรมที่ภาคตะวันออก : มฤคทายวัน ระยอง
วันแม่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
สถานที่พักและปฏิบัติธรรม วัดคลองบางบ่อ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
นำปฏิบัติธรรมโดย พระมหาวีระชัย ชยวีโร
เดินทางด้วยรถบัส ๓๕ ที่นั่ง จากกรุงเทพมหานคร แวะ ทัศนศึกษาระหว่างทางทั้งขาไปและกลับ 


ครั้งที่ ๖ ธรรมทัศนาจร เที่ยวให้ถึงธรรมที่ภาคกลาง : วัดป่าสุญญตา ปราณบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
สถานที่พักและปฏิบัติธรรม วัดป่าสุญญตา ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
นำปฏิบัติธรรมโดย พระอาจารย์คัมภีรญาณ อภิปุญโญ
เดินทางด้วยรถบัส ๓๕ ที่นั่ง จากกรุงเทพมหานคร แวะ ทัศนศึกษาระหว่างทางทั้งขาไปและกลับ

                              


นอกจากกิจกรรมนำเที่ยว 5 ภาค 5 เดือน 5 วัด แล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกับหอจดหมาย เหตุพุทธทาสฯ จัดทำหนังสือคู่มือนำเที่ยว 50 สถานปฏิบัติธรรม เพื่อการเที่ยวไทยให้ถึงธรรม สำหรับผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประกอบการท่องเที่ยวปฏิบัติธรรม ซึ่งจะแล้วเสร็จเป็นรูปเล่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งยังทำหนังสือ ออมบุญ อุ่นใจ เที่ยวไทย 50 เส้นทาง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 5 ทศวรรษ แห่งความภูมิใจอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หอจด หมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทร.0-2305-9592 และสายด่วน ททท. 1672

 เบอร์ติดต่อสำหรับโครงการเที่ยวไทยให้ถึงธรรม
 สายด่วน ททท. ๑๖๗๒
 บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ๐-๒๒๔๖-๕๖๕๙
 บริษัทธรรมจารี แอนด์ ซีซี ทัวร์ ๐-๒๕๙๑-๑๐๖๐
 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ๐-๒๓๐๕-๙๕๘๙
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEEwTURZMU13PT0
http://www.innnews.co.th/travelife.php?nid=222273