Get Adobe Flash player

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอโนนไทย

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอโนนไทย

       เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโนนไทย  วัฒนธรรมอำเภอโนนไทย  ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๒ ในวันประชุมประจำเดือนส่วนราชการอำเภอโนนไทย  โดยมี พระครูสิริสีมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  ได้เมตตากล่าวให้กำลังใจในการขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าวด้วย  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา..

 ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอโนนไทยประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอโนนไทยประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอโนนไทยประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอโนนไทย