Get Adobe Flash player

ผอ.พศจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

ผอ.พศจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

       เมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐ น.  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมลงนามถวายพระพร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา...

ผอ.พศจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ  ผอ.พศจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ผอ.พศจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ผอ.พศจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ