Get Adobe Flash player

ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม

       เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  พระครูศรีปริยัตยารักษ์  เลขาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  เพื่อชี้แจง  แนะนำ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และสังกัดเทศบาลหนองไผ่ล้อม ผู้นำชุมชน  ตลอดจนประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ล้อม  ณ  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม ตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

 ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลารามประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม