Get Adobe Flash player

ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไทยตามโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญชวนให้แต่งกายชุดผ้าไทยตามโครงการ "หลานย่าโม  นุ่งผ้าไทย  ใส่ผ้าซิ่น"  จังหวัดนครราชสีมา

       จังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทำโครงการ  "หลานย่าโม  นุ่งผ้าไทย  ใส่ผ้าซิ่น" เพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  ตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้พร้อมเพรียงกันแพร่หลายในหมู่ข้าราชการ..

        นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า  ประชาชน  และเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพื้นเมือง  ตลอดจนเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าผืนพื้นเมือง  โดยจังหวัดนครราชสีมา  ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  ในวันศุกร์ที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้างสรรพสินค้า  เดอะมอลล์  นครราชสีมา  และกำหนดจัดกิจกรรม  kick  off  รณรงค์และประกาศวาระจังหวัดในวันศุกร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

       จังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  (สุภาพสตรีนุ่งผ้าซิ่น)  ในการปฏิบัติงานทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยพร้อมเเพรียงกัน...