Get Adobe Flash player

พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

       เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ที่เข้าสอบ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน  ทุกสนามสอบเป็นอย่างดี...

พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง