Get Adobe Flash player

ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

      วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (ประเทศไทย)  พิธีเปิดโครงการโดย  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ณ  ลานเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา...

การจัดงานโดย  สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ  นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า  ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นจำนวนมาก  เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านการทุจริตและและมีการกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "คนรุ่นใหม่...ไม่โกง"  โดยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด..

ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)