Get Adobe Flash player

เยี่ยมสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง  ประจำปี  ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๓-๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  วัดพายัพ  พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา....

 

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา