Get Adobe Flash player

โครงการ "ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด" ณ วัดหนองหว้า

       เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  ทำบุญ  โครงการ  "ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด"  ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...

 

และนายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย...

ภาพ : ปณิตา
ข่าว : ญาดา