Get Adobe Flash player

ร่วมโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน และติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อำเภอบัวลาย

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน และติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓.....

   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา โดยนางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมอภิปรายการดำเนินการโครงการหมุ่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ และพิธีมอบป้าย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และป้ายที่ทำการกำนัน ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงอันประเสริฐ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน และเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ ณ วัดหนองแสง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา....

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา