Get Adobe Flash player

พศจ.นม.ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์วัดฯในเขตอำเภอเสิงสาง

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

   

ภาพ : ปณิตา
ข่าว : ญาดา