Get Adobe Flash player

พศจ.นม.ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯในเขตอำเภอขามสะแกแสง

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

   

ภาพ : อัมรา
ข่าว : ญาดา