Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา โดยนายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน...

   

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...