Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

 โครงการ  “อุปสมบทพระสงฆ์  ๙๙๙ ”

คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  กำหนดจัดโครงการ  “อุปสมบทพระสงฆ์  ๙๙๙ ” แฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรีซึ่งมีภริยานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระหว่างวันที่  ๘-๒๓  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  กรุงเทพมหานคร  และทุกจังหวัด

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๘-๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ณ  สำนักนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา หรือ ดาว์นโหลดแบบฟร์อมใบสมัครได้ที่นี่

แบบรับรองผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมอุปสมบท  ๒

แบบข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมอุปสมบท ๓

แบบข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมอุปสมบท ๔

บทความ อื่นๆ ...