Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

 

                              

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  โดยคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด  ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสงขรณ์วัด  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  ในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๓๐  น.

 

บทความ อื่นๆ ...