Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอขามทะเลสอ

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ อำเภอขามทะเลสอ

       เมื่อวันที่  ๓ - ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับคณะสงฆ์  นายอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการระดับอำเภอขามทะเลสอ ร่วมประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕" เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯในระยะที่ ๒  ณ  หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...