Get Adobe Flash player

พศจ.นม. ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๒ ปี พระธรรมโสภณ ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๒ ปี  พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา วรวิหาร ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

พร้อมสาธุชนและศิษยานุศิษย์ เป็นจำนวนมาก...

ภาพ : P.K.Eakkapol / สุรการ
ข่าว : ญาดา