Get Adobe Flash player

วัดพายัพ (พระอารามหลวง)

 

วัดพายัพ (พระอารามหลวง)

       วัดพายัพ  (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่  ๓๐๘  ถนนชุมพล-พลแสน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๕  ไร่  ๖๙  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือจดถนนพลแสน  ทิศใต้จดที่ดินเอกชน-ถนนยมราช  ทิศตะวันออกจดที่ดินราชพัสดุ-ถนนจักรี  ทิศตะวันตกจดถนนชุมพล-อนุสรณ์สถาน  วัดพายัพ (พระอารามหลวง) เป็นวัดเก่าแก่  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐  ไม่สามารถค้นหาประวัติได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดพายัพได้จดทะเบียนเป็นวัดในพุทธศาสนาตามระเบียบกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๒๕๐ 

สิ่งที่น่าสนใจ

(๑) อุโบสถ สถาปัตยกรรมประยุกต์ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นปริศนาธรรม และอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงสถาปนาสร้างเมืองนครราชสีมา วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ สร้างด้วยหินอ่อน เพื่อความสวยงาม คงทนถาวร และผสมผสานวัสดุสมัยใหม่ อุโบสถมีรูปทรงแอ่น โค้งคล้ายเรือสำเภา หลังคาพระอุโบสถมีการลดชั้นเป็นจังหวะลดหลั่นกันลงไป ๓ ตับ ใช้ธรรมจักรตกแต่งบริเวณซุ้มหน้าต่างรอบอุโบสถ

(๒) พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาห้อยพระบาท สูง ๓๖๙ ม. เนื่องจากเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาจึงเน้นการแสดงและการสอนธรรมะได้จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปในถ้ำชันตา ประเทศอินเดีย (๓) เสมา เป็นเสมาหินปูนรูปทรงธรรมชาติ

(๔) กำแพงแก้ว ก่ออิฐถือปูน เสากลม ทรงไทยแบบเสาตะลุงล่ามช้าง ยอดเสาลูกแก้วเม็ดทรงมัณฑ์

(๕) กุฏิวายุภักษ์ อาคารทรงไทย ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นสำนักงานเจ้าอาวาส ชั้นล่างเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยจำลอง ก่อด้วยอิฐถือปูน มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นนกนกวายุภักษ์ ซึ่งเป็นนกประจำทิศพายัพ

(๖) ถ้ำหินงอกหินย้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖ โดยพระราชวิมลโมลี ได้ออกแบบเขียนแปลน และควบคุมการก่อสร้าง โดยคัดสรรหินจากบ้านเขาวง จังหวัดสระบุรี มาจำลองธรรมชาติเสมือนจริง มีความสวยงามและสีสันวิจิตร การตกแต่งภายในถ้ำเน้นที่ความถูกต้องของการเกิดหิน ชนิดหิน การก่อตัวและโครงสร้างตามหลักธรณีวิทยา ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณศักดิ์ของเมืองนครราชสีมา อายุกว่า ๓๐๐ ปี เช่น พระพุทธรูปอุลลุกมณี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอินเดีย สมัยคุปตะ พระพุทธรูปสมัย ทวาราวดี ลพบุรี อยุธยา อีกหลายองค์  

(๗) วงล้อธรรมจักร วัสดุหินทรายขาวแกะสลัก ศิลปะเขมร ตั้งบนแท่นกวางหมอบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔๗.๕ ซม. สูง ๒๓๐.๕ ซม. เป็นใบเสมาหินแกะสลักเขตสีมาอุโบสถเก่าศิลปะแบบลังกา เนื่องจากกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้ศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศศรีลังกา ใบเสมานำไปปักเขตพุทธาวาส

(๘) พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อด้วยอิฐถือปูน จัดสร้างเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ว่าชาวนครราชสีมาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ      

(๙) อนุสาวรีย์พระศรีวราภรณ์ (พิศวง พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพายัพและอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้เริ่มบุกเบิกการพัฒนาวัดพายัพ เป็นรูปเสมือนจริงขนาดเท่าองค์จริง

(๑๐) หอพระธรรมจักร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ รูประฆังยอดโดมติดวงล้อธรรมจักร เพื่อประกาศว่าวัดพายัพเป็นศูนย์ประกาศพระธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร

การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

(๑)  พระครูปลัดหร่าย อินฺทโชโต  พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๕๐๗

(๒)  พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฐธมฺโม) พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๕๙

(๓) พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวฺโส รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน

 

ที่มา: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๗

ข้อมูล: ปณิตา ฝากเซียงซา /วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙