Get Adobe Flash player

พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช...

   

 

โดยมีพระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา วรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ศาล ทหารตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา และคณะสงฆ์ทุกวัดทั้ง ๒ นิกาย จัดพิธีดังกล่าวพร้อมกันกับส่วนกลาง (วัด ๒,๐๓๔ แห่ง, ที่พักสงฆ์ ๓๔๕ แห่ง,พระภิกษุ สามเณร ประมาณ ๗,๐๐๐ รูป, ประชาชนทั่วไปประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ คน)

ภาพ : ญาดา,ปณิตา
ข่าว : ญาดา