Get Adobe Flash player

ผอ.พศจ.นม.ร่วมสอบบาลีสนามหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตาออกเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง

   

 และในการนี้ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมสอบด้วยในประโยค ชั้น ปธ.๑-๒

ภาพ : วัดบึง
ข่าว : ญาดา