Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรูปหล่อพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

     ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรูปหล่อพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) องค์ใหญ่ กองละ ๑๙๙ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลในวันคล้ายวันมรณภาพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่....

ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ๑ กอง จะได้รับของที่ระลึกดังนี้

๑. หนังสือเล่มเล็ก มงคลชีวิต ๙ เดินตามรอยพ่อ

๒ เหรียญหลวงพ่อคูณ "รุ่นสร้างประวัติศาสตร์"

๓. น้ำมนต์ มงคลชัย ๗๗ จังหวัด

โดยรวบรวมปัจจัยและติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐...