Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.นม.ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์วัดฯในเขตอำเภอเสิงสาง

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

   

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน และติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อำเภอบัวลาย

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน และติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓.....

   

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา... 

   

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจติดตามงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ณ อำเภอบัวใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอบัวใหญ่ จำนวน ๙ วัด ได้แก่

   

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นม.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณพื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา... 

   

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...