Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.นม.ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์วัดฯในเขตอำเภอเสิงสาง

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

   

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...