Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.นม. ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๒ ปี พระธรรมโสภณ ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๙๒ ปี  พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา วรวิหาร ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีบรรจุสรีระ พระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีบรรจุสรีระ พระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

   

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นครราชสีมา ร่วมโครงการฝึกอบรม "ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐น. ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" รุ่นที่ ๓/๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.... 

   

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการงานพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดกำหนดการ

พศจ.นครราชสีมาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๙... 

   

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...