Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.นม. ร่วมพิธีฉลองพระสมณศักดิ์ พระครูศรีปริยัติพิธาน รจอ.ด่านขุนทด

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมถวายมุทิตาสักการะ  พระครูศรีปริยัติพิธาน  เจ้าอาวาสวัดบ้านหาญ / รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด  ในพิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ...

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.ตรัง ศึกษาดูงาน พศจ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายถวิล  ศรีนคร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคฯ.... 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  นักธรรมและธรรมศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๘  โดย  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา... 

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นครราชสีมาจัดงานวันมาฆบุชา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันมาฆบูชา  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำบุญตักบาตร  รักษาศีล ๕  ฟังพระธรรมเทศนา  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นจำนวนมาก...

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.นครราชสีมา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน "วันมาฆบูชา"

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๙... 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...