Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓

 เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล  ๕"  ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  จังหวัดนครราชสีมา  โดยพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค  ๗  ประธารกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ - รักษาศีลข้ามปี

ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการทุจริต  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

      วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๐๐  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (ประเทศไทย)  พิธีเปิดโครงการโดย  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ณ  ลานเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการเข้าร่วมสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ

กำหนดการเข้าร่วมสัญญาบัตร พัดยศ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั่วประเทศ

พศจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

พศจ.นครราชสีมา  ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

       เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ที่เข้าสอบ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน  ทุกสนามสอบเป็นอย่างดี...

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...