Get Adobe Flash player

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"

       เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธาน  ในการประชุมขับเคลื่อน "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"  และมีพระครูวรนายกธรรมาวุธ  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , พระครูสิริสีมาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการฯดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา...

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...