งานฉลองวันแห่ง ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2553

งานฉลองวันแห่ง ชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจำปี 2553

 จังหวัดนครราชสีมา   ร่วม กับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานนครราชสีมา  และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง      ขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองวันแห่ง ชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจำปี 2553   ในระหว่างวันที่  23  มีนาคม – 3 เมษายน  2553  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี  ประจำปี  2553   ใน ระหว่างวันที่   23   มีนาคม  – 3 เมษายน 2553     ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา   อำเภอ เมือง   จังหวัดนครราชสีมา  ถือ เป็นงานที่จังหวัดนครราชสีมา และ ชาวนครราชสีมา  ได้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการสักการะ  การเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิง โม      ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจมีมากมาย    อาทิ   ขบวนสักการะคุณย่าโม / รำบวงสรวงคุณย่า โม การวิ่งคบเพลิง / จุดพลุ 4 ประตูเมืองโคราช  เทศกาลอาหาร  การ แต่งกายโคราชย้อนยุคที่หาดูยาก  เส้นทางโคราชย้อนยุค / สุดยอดการแสดง แสง สี เสียง “ประวัติศาสตร์เมืองคุณย่า” ณ สนามกีฬาค่ายสุรนารี  การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPนิทรรศการ ออกร้าน การประกวดนางสาวนครราชสีมา  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / ผ้าไหม / พระเครื่อง / อาหารพื้นเมือง / แมวโคราช / ภาพเมืองโคราชโบราณ  การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ตลอด 12 วัน 12 คืน  “กิจกรรมการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ใน ครั้งนี้  ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยวเมือง โคราชมีความครึกครื้น  เศรษฐกิจโคราชได้มีความคึกคัก”  และเป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดียิ่ง