พศจ.นครราชสีมา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน "วันมาฆบูชา"

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๙... 

ในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ  วัดเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ทั้ง  ๒  นิกาย  และวัดพระอารามหลวง  ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  ประกอบด้วย

๑.  วัดพายัพ  (พระอารามหลวง)

๒.  วัดศาลาลอย  (ธ)

๓.  วัดสุทธจินดา  วรวิหาร  (ธ)

๔.  วัดบึง  (พระอารามหลวง)

๕.  วัดสะแก  (พระอารามหลวง)

ลักษณะกิจกรรม

-ภาคเช้า  ทำวัตรเช้า/การทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

-ภาคบ่าย  ฟังบรรยายธรรม/สนทนาธรรม/การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา

-ภาคค่ำ  ทำวัตรสวดมนต์/เจริญจิตภาวนา/เวียนเทียน

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา