พศจ.นครราชสีมาจัดงานวันมาฆบุชา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันมาฆบูชา  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำบุญตักบาตร  รักษาศีล ๕  ฟังพระธรรมเทศนา  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นจำนวนมาก...

 

 วัดที่ร่วมจัดงานในเขตเทศบาลนครราชสีมา  ได้แก่  วัดสุทธจินดาวรวิหาร (ธ),  วัดพระนารายณ์วรวิหาร,  วัดพายัพ  (พระอารามหลวง),  วัดบึง  (พระอารามหลวง),  วัดสะแก  (พระอารามหลวง), วัดศาลาลอย (ธ) และทุกวัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา