พิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙

       เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี  ประจำปี  ๒๕๕๙   

โดยมีนายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี.....  ประกอบด้วย  พิธีวิ่งคบไฟ  พิธีบวงสรวงอัฐท้าวสุรนารี  และพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี  ประจำปี  ๒๕๕๙  ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา