พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

       เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาด 

นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา.... 

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา