ดีเดย์ ๓ เก็บ บวก ๕ ส. แก้ปัญหาลูกน้ำยุงลายเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันนี้ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น.  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันจัดกิจกรรม ดีเดย์ ๓ เก็บ บวก ๕ ส. เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี  ๒๕๕๙...

 

โดยร่วมกันกวาดล้างยุงลาย  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  ๓  โรค  คือ  ไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  และโรคไข้ปวดข้อยุงลายด้วยมาตรการ  ๓  เก็บ  ๓  โรค  คือ

๑.  เก็บบ้าน  ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

๒.  เก็บขยะ  เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย  และ

๓.  เก็บน้ำ  ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่  โดยดำเนินการไปพร้อมๆกับมาตรการ  ๕  ส.  ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย

ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา