สักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมสักการะพระพุทธธรรมธีรราชมหามุนีสีมาภรณ์(พระพุทธรูปประจำสำนักงาน)  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์... 

 และจัดงานรดน้ำดำหัวขอพร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยอันดีงามต่อไป....

ภาพ : วุฒิชัย
ข่าว : ญาดา