จัดบูทหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนราษฎร์สโมสร อ.พิมาย

เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดบูทหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน... 

 

ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน ทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานราชการ และเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของประชาชน ภายในงานได้มีหน่วยงานราชการต่างๆ มาตั้งบูทให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร การตรวจสุขภาพ ด้านที่ดิน การบริการทำหมันให้กับสุนัข การตรวจวัดสายตา และการสอนอาชีพให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเสริมรายได้ในช่วงว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งมี ประชาชนในพื้นที่ เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก  ณ  โรงเรียนราษฎร์สโมสร หมู่1 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา