พศจ.นครราชสีมาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงานดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๙... 

   

 ประกอบด้วย  นายสนธยา  เสนเอี่ยม  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายสมชาย  สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายประสงค์  จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาปห่งชาติ, นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางหนึ่งฤทัย  พูลลาภ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา...    

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา