พศจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีบรรจุสรีระ พระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีบรรจุสรีระ พระราชวิมลโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

   

พร้อมสาธุชนและศิษยานุศิษย์ ด้วยรัก ศรัทธาและอาลัยยิ่ง...

ภาพ : วุฒิชัย
ข่าว : จิตต์อร่าม