ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

ดาวน์โหลดกำหนดการ