ตรวจติดตามงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ณ อำเภอปากช่อง

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอปากช่อง จำนวน ๙ วัด ได้แก่

   

วัดถนนโค้ง, วัดใหม่ราษฎรบำรุงธรรม, วัดถ้ำไตรรัตน์(ธ), วัดพญาเย็นพุทธาราม(ธ), วัดบันไดม้า, วัดเขาจะกระ, วัดคีรีวันต์, วัดหนองตะกู, และวัดคลองหินลาด...

ภาพ : ญาดา
ข่าว : ญาดา