พศจ.นม.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณพื้นที่พลิกฟื้นผืนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา... 

   

ภาพ : อัมรา
ข่าว : ญาดา