ตรวจติดตามงบอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ณ อำเภอบัวใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปและการพัฒนาวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดในเขตอำเภอบัวใหญ่ จำนวน ๙ วัด ได้แก่

   

วัดบ้านไร่, วัดสุวรรณาราม, วัดป่าเนินโพธิโสธร(ธ), วัดน้ำอ้อม(ธ), วัดป่าดอนหันกุดจอก(ธ), วัดโนนหัน, วัดโนนกระพี้, วัดคูขาด, และวัดหัวหนอง...

ภาพ : เจษฎา
ข่าว : ญาดา