ผอ.พศจ.นม.ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ ณ วัดประมวลราษฎร์

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ ๒๓ ....

   

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา...

ภาพ : รุ่งระวี

ข่าว : ญาดา