การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

      เมื่อวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีการบรรยายพิเศษโดย  พระครูวรนายกธรรมาวุธ  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา...

และการอภิปรายเรื่อง  "กรอบแนวการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา"  กระทรวงศึกษาธิการโดย  (ภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน) ดังนี้  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา , ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการสึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  วัดพายัพ  พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา...

การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ