การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี คณะสงฆ์ธรรมยุตภาค ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ วัดป่าศรัทธารวม

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี คณะสงฆ์ธรรมยุตภาค ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวชิรเมธาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ที่สังคมคาดหวัง" ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706