ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าเขาสัมฤทธิ์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าเขาสัมฤทธิ์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูกัลยาณานุโยค เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว เป็นที่ปรึกษา นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานกรรมการ การประชุมดังกล่าวมีมติเป็นเอกฉันท์ ๖ :๐ เสียง ให้การขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านหนองไผ่พัฒนา เป็นไปตามระเบียบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด เห็นสมควรอนุญาตให้สร้างวัดได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,316