ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๘) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูวรปัญญาคม ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รองประธานที่ปรึกษา และนายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706