ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวนิติพร  ลิ้มวงศ์ยุติ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,826