ร่วมงาน และสนองงานคณะสงฆ์ปฏิบัติงานศาสนพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดตะคร้อเก่า ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมงาน และสนองงานคณะสงฆ์ปฏิบัติงานศาสนพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดตะคร้อเก่า ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 524,706