พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดด่านใน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูปริยัติวิสุทธิบัณฑิต พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ และพระครูปริยัติสโมธาน เจ้าคณะตำบลชั้นเอก โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคณี รองเจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีจัดขึ้น ณ อาคารโดมวิหารธรรม วัดด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 529,316