ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน การรับแจ้งเบาะแสความมั่นคง เรื่อง ถูกพระข่มขู่คุกคาม

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสิทธิชัย ระหาญนอก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน การรับแจ้งเบาะแสความมั่นคง เรื่อง ถูกพระข่มขู่คุกคาม ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 564,748